problémy s erekciou

veľký penis

výron semena

Sexshop, sex shop - www.69shop.sk

Impotencia

Cukrovka a problémy s erekciou

Impotencia u mužov s cukrovkou. Sexuálny život diabetikov. Čo treba vedieť, ako problém riešiť? Erektilná dysfunkcia u pacientov s diabetom a jej liečba.

Impotencia - Potencia - Erekcia

Zhoršené zdravie signalizujú aj poruchy erekcie. Medzi najzávažnejšie ochorenia patrí diabetes mellitus. Ten ovplyvňuje aj sexuálny život a jeho kvalitu, prináša mnohé pridružené zdravotné riziká, ktoré netreba podceňovať. Už viac ako 340 000 pacientov s cukrovkou bolo na Slovensku registrovaných v roku 2010. Pod cukrovkou chápeme skupinu chronických ochorení, ktorých jednotným menovateľom je zvýšená hladina cukru v krvi, tzv. hyperglykémia. Zvýšená koncentrácia cukru v krvi spôsobuje práve typické príznaky tohto ochorenia. Ako sa prejavuje toto ochorenie? Infekciami, opakovanými a to kože, ústnej dutiny, infekcie močového traktu, častejším močením, zvýšeným pocitom smädu, ospalosťou, zhoršením zraku, stratou telesnej hmotností a ďalším. Následne dochádza u chorých k zvyšovaniu krvných lipidov, poškodeniu ciev a zvýšenému výskytu srdcovo-cievnych príhod.

Chronické komplikácie

Pri nedodržiavaní liečebných postupov sa postupne v priebehu ochorenia vyvíjajú chronické komplikácie diagnózy - cukrovky. Kdekoľvek v tele dochádza k poškodeniu ciev a periférnych nervov. Poškodenia nervov a ciev sa prejavuje typickými príznakmi najmä v kardiovaskulárnom systéme, dolných končatinách, očiach, tráviacom trakte a močovo-pohlavnom trakte. V priebehu ochorenia, za rôzne dlhý čas, sa môže postupne rozvinúť diabetická retinopatia (poškodenie sietnice, zhoršenie zraku), diabetická nefropatia (poškodenie obličiek), diabetická neuropatia (poškodenie periférnych nervov), ischemická choroba srdca, ischemická choroba dolných končatín, cievna mozgová príhoda...

Erekcia ako symptóm

Erektilná dysfunkcia je výsledkom práve poškodenie ciev a periférnych nervov, áno, aj cukrovkou. Ak trpíte obezitou a hypertenziou, ktoré sa vyskytujú mnohokrát súčasne, mali by ste sa mať zvlášť na pozore, lebo výskyt impotencie je ešte častejší práve u takýchto pacientov. V mnohých prípadoch práve urológ prvý vysloví podozrenie na cukrovku, ak sa identifikuje problém s erekciou, muž vyhľadá odbornú pomoc - urológa, absolvuje základné vyšetrenia. Problém s erekciou je ľahko rozpoznateľný a traumatizujúci, čo vedia každého zodpovedného muža k tomu, že skôr či neskôr vyhľadá lekára, často netušiac, že slabá či žiadna erekcia môže byť prvým príznakom ďalšieho vážneho ochorenia. Poškodenie ciev v iných orgánoch tela približne o 2 roky skôr predbieha poškodenie ciev pri cukrovke práve v penise. Zatiaľ čo cievy v penise majú menej ako 1 mm, napr. cieva, ktorá privádza krv do dolných končatín, má priemer 20 mm, teda je to dané priemerom ciev. Oveľa skôr je poškodená ochorením cieva menšieho priemeru. Pre erekciu sú dôležité aj nervy, ich správne fungovanie, keďže erekcia je zložitý proces, takže tie nesmú byť poškodené cukrovkou (diabetická neuropatia).

Ako sa diagnostikuje

Pri zistení diagnózy erektilnej dysfunkcie podstúpite základné a špeciálne vyšetrovacie postupy. Základné vyšetrenia sú napr. anamnéza, dotazníky, fyzikálne vyšetrenie, ultrazvuk a rozbor krvi. Naopak individuálne u každého pacienta sa môžu zvoliť aj vyšetrenia ako podávanie vazoaktínych látok do penisu, merania prietokov krvi, magnetická rezonancia a iné. Je dobré sa okrem urologického a sexuologického vyšetrenia podrobiť aj internému vyšetreniu, aby sa vylúčili iné základné ochorenia (hypertenzia, cukrovka, ischemická choroba). Liečba je potrebná vtedy, ak sa niektoré z ochorení potvrdí. Iba vtedy sa totiž dá liečiť aj samotná choroba erektilnej dysfunkcie.

Erektilna dysfunkcia

Ako erektilná dysfunkcia (porucha erekcie) sa považuje za neschopnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu a uskutočniť pohlavný styk, pričom toto obdobie trvá dlhšie ako 3 mesiace. U mužov nad 50 rokov sa erektilná dysfunkcia pozoruje u 50 % populácie a u pacientov s diabetom je číslo oveľa vyššie. V nižších vekových kategóriách je výskyt tiež pomerne častý. Fajčenie, obezita, stres, operácie v oblasti malej panvy, užívanie rôznych liekov môžu tiež byť rizikovými faktormi pri poruche erekcie. Problémy s erekciou vznikajú a objavujú sa buď náhle alebo iba postupne. Náhle zhoršenie erekcie pritom môže byť aj príznakom inej vážnej choroby a je dôležité sa obrátiť na odbornú pomoc čím skôr. Zhoršená erekcia sa môže objavovať samostatne a taktiež v kombinácií so zníženou chuťou na sex, depresiami, únavovým syndrómom, stratou telesnej výkonnosti ako súčasť syndrómu LOH (andropauza - mužský prechod).

Účinná liečba je dostupná

Liečba erektilnej dysfunkcie už po roky predstavuje užívanie liekov vo forme tabliet, ktoré pôsobia vhodne presne na cievy v penise. Pomocou týchto liekov sa cievy v penise rozšíria a to spôsobí zvýšený prítok krvi do penisu. Na svete je už niekoľko generácií liekov. Odlišuje ich od seba rýchlosť nástupu účinku a dĺžka pôsobenia. Najznámejší liek je pravdepodobne sildenafil. Účinkuje do 60 minút a pôsobí cca. 4 - 5 hodín. Účinok avanafilu nastúpi už po 15 - 30 minútach a pretrváva viac ako 6 hodín. Medzi dlhodobo pôsobiace lieky patrí tadalafil, ktorého účinok trvá až 36 hodín. Sú určené buď na pravidelné alebo na príležitostné užívanie. Najúčinnejšia liečba pre pacientov s cukrovkou je dlhodobá, pri ktorej pacient lieky užíva pravidelne, v nižšej dávke - tadalafil. Každý pacient má však individuálne požiadavky, prístup, typ lieku, dávka, frekvencia užívania atď..

Injekcia na erekciu

Pre mužov, ktorí nemajú radi užívanie tabletiek alebo liečba neúčinkuje, existujú aj iné metódy liečby. Táto forma liečby zahŕňa aplikovanie lieku priamo do penisu. Liečebná látka je dostupná už dávno. Aplikácia prebieha injekčne, priamo do penisu a považuje sa za veľmi účinnú. Účinnou látkou je alprostadil tiež nazývaný prostaglandin E1 (PGE1). Pomôže dosiahnuť erekciu po niekoľko desiatok minút až hodín. Problémom je veľakrát samotná aplikácia. Pred pohlavným stykom si pacient musí aplikovať látku do penisu pichnutím injekcie, čo sa spája s niekoľkými ťažkosťami - za psychickú komplikáciu sa považuje fakt, že si pacient musí pichnúť injekciu do penisu, bolesť, modrina po aplikácii, nesprávna aplikácia atď..

Kvapky, ktoré pomôžu

Za novinku sa považuje liek, ktorý je aplikovateľný v podobe kvapiek priamo do močovej rúry! Nie je potrebné pichať si injekciu do penisu. Je to nebolestivá, komfortná aplikácia s nástupom účinku do 15 minút. Na Slovensku je tento liek dostupný od októbra 2016 a je najnovším liekom na liečby poruchy erekcie. Všetky lieky, ktoré sme vyššie spomenuli sú na lekársky predpis. Bez predpisu (plne hradené pacientom) sú dostupné len výživové doplnky.

Liečivé vlny

ESWT je liečba erekcie pomocou rázových vĺn. Je to najmodernejšia metóda liečby erekcie. Považuje sa za jednoduchú, nebolestivú, účinnú a bezpečnú metódu. Liečba sa zakladá na princípe podpory novotvorby ciev a zlepšenia mikrocirkulácie v penise. To znamená, že liečba pôsobí priamo na najmenšie cievy, ktoré sú pri cukrovke poškodzované ako prvé. Aplikácia rázových vĺn urýchľuje regeneračné procesy, podporuje metabolizmus a prekrvenie v tkanivách penisu. Pre tých, ktorí trpia na diabetes mellitus, je liečba rázovou vlnou novým zázrakom na kvalitnejšiu erekciu. Na Slovensku je k dispozícií na niekoľkých pracoviskách.

Vákuová pumpa a implantáty

Pre úplnosť je dôležité spomenúť liečbu s použitím vákuovej pumpy. Ide o klasickú, desaťročiami overenú metódu. Do tohto zariadenia pacient vloží penis a vytvorí sa v ňom podtlak, krv v penise sa nahromadí a udržiava sa pomocou gumového konstrikčného krúžku, ktorý sa nasadí na koreň penisu. Keď nezaberá ani jedna menej náročná forma liečby, poslednou možnosťou je implantácia penilných protéz. Je to operácia, keď sa namiesto toporivých telies vložia do penisu protézy, ktoré zabezpečia zatvrdnutie penisu.

Navštívte odborníkov

Diagnostika, ktorá je včasná a správny čas liečby hrajú rozhodujúcu úlohu v predchádzaní ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v priebehu rokov, vrátane erektilnej dysfunkcie. V dnešnej dobe sú dostupné moderné, bezpečné a účinné metódy liečby erekcie, ktoré vyliečia väčšinu pacientov a pomáhajú im mať kvalitný sexuálny život aj pri takom chronickom ochorení, ako je diabetes mellitus - cukrovka.

Ďalšie články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2023, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook

libido

silna ejakulacia

predĺženie penisu