problémy s erekciou

výron semena

Impotencia

Najčastejšie príčiny života bez sexu

Aké sú najčastejšie príčiny života bez intímnych chvíľ? Problémy s pohlavným stykom majú svoje objektívne príčiny, ktoré sa však dajú riešiť. Shervin Assari je odborníčkou na psychiatriu a verejné zdravotníctvo a pôsobí na Univerzite v Michigane. Text bol spracovaný podľa web stránky The Conversation.

Najčastejšie príčiny života bez sexu

Pohlavný styk a potreba uspokojenia patrí medzi naše základné potreby, tvorí jadro spoločenského života a formuje našu identitu. Na svete však žijú ľudia, ktorí sa sexu vyhýbajú aspoň istú časť svojho dospelého života. Môže to však mať nepríjemné následky akým je emocionálne utrpenie, nízke sebavedomie alebo neustály pocit hanby – platí to aj pre toho, kto sa pohlavnému styku vyhýba a aj pre partnera, ktorý je takýmto rozhodnutím odmietaný.

Naša spoločnosť už od počiatku kladie dôraz na sex, no o momentoch, kedy ho nemáme sa hovorí iba veľmi málo krát. Ako odborníčka upriamujem svoj výskum na správanie ľudí a súvislosť medzi sexom a pohlavím pokladám za fascinujúci jav. Pri výskumoch som zistila, že mnohé dôvody, ktoré vedú k absencií sexu majú naozaj jednoduché riešenie.

Čím viac sexu, tým viac pocitu šťastia?

Tí, ktorí majú zdravý a pravidelný sexuálny styk majú aj vyššie sebavedomie, kvalitnejší život a celkovo sú spokojnejší, než tí, ktorí sa sexu vyhýbajú. U tých sa totiž prejavuje depresia, úzkosť a celkové problémy vo vzťahu. Podľa výskumu Alfreda Kinseyho sa až 19 percent dospelých sexom nezaoberá vôbec. Líši sa to od rodinného stavu a pohlavia. Výnimku tvorili ženatí muži, ktorí neprežívali dlhšie obdobia bez sexuálneho styku. Výsledky iného výskumu ukazujú, že ženy sa sexu vyhýbajú častejšie ako muži. Čísla hovoria až o 40 percentách.

V mnohých prípadoch je absencia sexu u žien spojená s nepríjemnou predošlou skúsenosťou, bolesťou pri styku alebo stratou chuti. Rozdiely v pohlaviach sú jasné. Pohlavnému styku sa viac vyhýbajú dospievajúce ženy ako dospievajúci muži. U žien často figurujú aj prípady sexuálneho zneužitia ako dôvod absencie sexu. U tehotných žien prevláda obava zo zranenia plodu alebo potratu, no u žien to tiež môže byt aj ako dôsledok únavy či nízkeho záujmu o styk. U mužov sú hlavné dôvody erektilná dysfunkcia, chronické choroby aj nedostatok príležitostí.

Prevládajú problémy so zdravím

Mnoho výsledkov výskumov ukazuje, že hlavnou príčinou absencie pohlavného styku (abstinencie) sú zdravotné problémy. Ide napríklad o pacientov, ktorí majú ťažkosti so srdcom a obávajú sa infarktu, alebo u tých, ktorí majú cerebrovaskulárne stavy, akým je mŕtvica. Chronická bolesť, ktorá často krát obmedzuje výber pozícií pri sexe, veľakrát ničí chuť na sex. Podobne je to aj so sprievodnou depresiou, stresom a niektorými liekmi na potlačenie chronickej bolesti. Chuť na sex znižujú aj metabolické problémy, napríklad cukrovka a obezita. Vplyvom diabetu sa prirodzený pokles chuti na sex posúva až o pätnásť rokov skôr. Negatívne vnímanie vlastného tela vplyvom obezity ničí sebavedomie a intimitu, ktorá je potrebná pre uskutočnenie sexuálneho styku.

Pri chuti a sexualite hrajú kľúčovú úlohu aj užívanie návykových látok, poruchy osobnosti a znížená kvalita spánku. Absencia sa môže prejaviť aj z užívania antidepresív alebo liekov proti úzkosti. U mužov sa podobné problémy môžu prejaviť z nízkych hladín testosterónu a u mužov a žien z nízkych hladín hormónov dopamínu a serotínu. Osamelosť a nezáujem o spoločenský život tiež spôsobujú nižšie šance na intímny styk rovnako u mužov ako aj u žien. V mnohých podobných prípadoch chýbajúci pohlavný vzťah nahrádza sledovanie pornografických videí, čo môžem mať negatívny účinok na intímny výkon. Veľa starších ľudí sa sexom prestane zaoberať. Na vine je často pocit hanby a viny alebo to, že sa na styk cítia príliš starí. Je však nesprávne hovoriť o tom, že chuť na sex s narastajúcim vekom definitívne mizne.

A riešenie?

Veľmi málo ľudí hovorí o svojich sexuálnych problémoch otvorene a iba zlomok vyhľadáva odbornú lekársku pomoc. A doktori sa zas pacientov nepýtajú na podobné otázky. Sčasti to spôsobujú kultúrne a spoločenské hodnoty alebo čakárne plné ľudí. Druhá časť hovorí o tom, že otázky týkajúce sa sexu zasahujú do intimity pacienta alebo podobná diskusia zaberá príliš veľa času.

Výskum ukázal, že pacienti by boli ochotní odpovedať otázky sexuálneho charakteru, keby sa ich na to lekári odpovedali. Znamená to, že sexuálne problémy nie je možné riešiť bez toho, aby ich lekár adresoval. Malý podnet by pacientom pomohol. Pokúsime sa to vysvetliť na príklade – ľudom trpiacimi artritídou a bolesťami chrbta by pomohli informácie o odporúčaných sexuálnych polohách, ktoré by pomohli predísť bolestiam alebo zraneniam.

Ďalšie články k téme:

Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia (ED), impotencia, potencia, erekcia, depresia, liečba, lieky, porucha stoporenia, diagnostika, prevencia, stimulácia, sexuálne zdravia, penis, sex, milovanie, sexuológia, urológia, psychológia, psychoterapia, toporivé telesá, úd, perorálna liečba tabletkami, žltá tabletka - cialis, tadalafil, modrá tabletka - viagra, sildenafil, oranžová tabletka - levitra, vardenafil, injekčná liečba - caverject, vigrande, karon, podtlakový erektor - vákuová pumpa, gumový prstenec, erekčný krúžok, hormonálna liečba, voperovanie penilných protéz, prírodné rastlinné prípravky, výživové doplnky, afrodiziaka

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2023, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook

libido

silna ejakulacia