veľký penis

libido

problémy s erekciou

Impotencia

Sex je náš, robí dobre mne, aj tebe. Najlepší je však s láskou!

Impotencia - Sex je náš, robí dobre mne, aj tebe. Najlepší je však s láskou!

Sex participuje na kvalite nášho života, lásky. Lásku a sex potrebuje každý zdravý jedinec.

Láska

Láska patrí nepochybne medzi večné a veľké témy ľudských osudov. Láska ženy a muža. Láska medzi osobami rovnakého pohlavia, manželská, ale aj nemanželská. Čo je to? Dar z nebies? Odmena (za čo?), utrpenie, choroba, či šialenstvo? Láska je vznešený, svätý či dokonalý vzťah? Je to nadpozemské spojenie príjemného a krásneho? Ktovie. Sex je súčasťou lásky, nepochybne patrí k nej, to je holý fakt. Naopak to ale platiť nemusí.

Aké puto spája lásku a sex, sex a lásku? Kto vie súvislosti? Niečo málo aj vieme, čo - to tušíme, ale to nestačí, popravde, na vyčerpávajúcu odpoveď. Najprirodzenejšou cestou pri hľadaní odpovedí na nepoložené i položené otázky v súvislosti s láskou a sexom je stále hľadanie, individuálna skúsenosť, vedecké bádanie a neutíchajúca túžba po živote, milovaní a poznaní. Táto večná a veľká téma nie je fikciou, ale je skutočným a fascinujúcim prejavom vzťahu ženy a muža, milujúcich sa bez ohľadu na pohlavie. Láska je skôr zašifrovanou hádankou, opradenou tajuplnosťou genetických daností, predpokladov a vybavenosti jednotlivca, evidentne nie je exaktnou veličinou vzťahu. Láska je ovplyvnená historicky, ale aj aktuálne bytostne hierarchiou a spleťou mravných, morálnych a iných duchovných hodnôt, ktoré ju ovplyvňujú, nás obklopujú. Hodnôt, ktoré si každý z nás osvojil. Či už prostredníctvom výchovy v rodine, škole, ale aj v rôznych formálnych i neformálnych skupinách. Hodnôt, ktoré cítime na základe vlastného poznania, hodnotenia života. Ktoré sú symbiózou tela i duše.

Sex

Stal sa, ako taký, prirodzene, súčasťou filozofie, náboženstva a v širšom zmysle aj kultúry mnohých národov či náboženstiev. Sex je našim verejným i neverejným súputnikom životom, tak jednotlivca, ako aj v istom zmysle skupín. Bol, je a iste ešte dlho bude súčasťou ich životného štýlu. Sex z popudu chtíča je najčastejšie spájaný s najstaršie plateným remeslom na svete. Ako sa píše v múdrych knihách, podstata sexu spočíva v princípe subjektívnej telesnej slasti a rozkoše, prameniacej z telesného zblíženia muža a ženy. Bez ohľadu na oficialitu ich vzťahu. Zacitujme si M. Aurélia : "Ten, kto žije okamihu vášne, nemá budúcnosť, má len okamih."

Ak muž a žena, či ľudia rovnakého pohlavia, túžia a hľadajú milostné ukojenie jeden u druhého, je to len prirodzené. V závislosti od civilizovanosti a kultúry konkrétnej spoločnosti sa sex posudzuje viac či menej prísne, až puritánsky z pohľadu morálky. Žiaľ, aj v spoločnosti, ktorá pripúšťa množstvo prirodzených demokratických práv a slobôd, sa toleruje ako prejav slobody a demokracie stav, keď sa zo vzťahu ženy a muža robí lacná zábava alebo biznis s bielym mäsom, nehovoriac o porno priemysle a o nezákonných zábavách pedofilných jednotlivcov či organizovaných skupín... Dôvodov, či príčin, spôsobujúcich tento nežiaduci trend je nepochybne veľa. Uveďme aspoň niektoré. Nedostatočná alebo nekvalitná sexuálna výchova v rodine i v škole. Psychologické komplexy a zábrany, negatívne zážitky nielen z detstva. Neschopnosť či neochota ženy a muža hovoriť otvorene o sexe vtedy, keď sú počiatočné problémy.

Nech už nie je tabu...

Sex je bezpochybne vážna vec a posledné i nové storočie liberalizuje pohľad naň, čo je správne. V každom smere prestáva byť tabuizovanou témou. V spoločnosti, v rodine i v škole, ale aj vo vzťahu pacient - lekár. Nerobme z neho strašiaka! Sex je tu, medzi nami ľuďmi, je súčasťou manželského života i nemanželských vzťahov. Je a bude prirodzene prítomný v našom každodennom živote, kým budeme ľuďmi. Sex sa definitívne stáva mierou kvality vzťahu muža a ženy, vzťahu ľudí rovnakého pohlavia a nepriamo aj kvality ich života, tak, ako je človek mierou dobra i zla. Môžeme preto smelo vyhlásiť, že na kvalite života jednotlivca participuje aj sexuálne spolužitie a nie nevýznamne.

Priatelia, bolo by prinajmenšom neúprimné a nezodpovedné k sebe, tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď to v skutočnosti tak nie je. A očakávať zázrak, že sa to samo vyrieši. Všetky "zázraky" sa konajú len s naším vedomým pričinením. A verte, že niet šťastných rodín tam, kde niet vzájomného sexuálneho porozumenia muža a ženy, niet šťastných vzťahov bez kvalitného sexu. Potešenie iba jedného je nepochopením sexuálneho vzťahu a hrubým sebaklamom. Harmóniou krásy je vzájomné potešenie. Nielen alkohol a drogy devastujú cit a vzťah, znásilňujú sex a znevažujú jeho ľudský rozmer. Je veľa úskalí, ktoré komplikujú vzťah muža a ženy, ale žiadne z nich nie je neprekonateľné, ak je vôľa, seriózny záujem. Obavy z nepredvídaných reakcií partnera, obavy zo zmeny vecí a vzťahu, často blokujú vôľu hľadať riešenie, urobiť ten nevyhnutný krok, aj keď známym smerom, ale s neistým výsledkom. Reálna nádej tu ale je, tak prečo neurobiť nevyhnutný krok? Aj v situácii pred či pri milovaní sa ukazuje naplno kvalita nášho života. Myslite na to a nepodceňujte prípadné problémy na vašej strane.

Záverom. Nech sú už naše názory na sex akékoľvek, je osobnostnou výsadou ženy a muža to, že k ich telesnému zblíženiu má predchádzať prirodzená náklonnosť, sympatia, túžba a kultivované zbližovanie. A k nemu patrí aj čaro dôvernej intimity tak, ako k nahote patrí cnostná cudnosť. A nezabúdajte na preverenú pravdu, že najlepší sex je s láskou! Veľa zdaru priatelia a nielen v tomto smere!

Ďalšie články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2021, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook

predĺženie penisu

silna ejakulacia

výron semena