výron semena

Sexshop, sex shop - www.69shop.sk

Impotencia

Viagra, Cialis, Levitra to istia! Bez uspokojivého sexu je život o...

Je sex pre ľudskú bytosť dôležitý? Áno, veľmi!

Sexuálna aktivita je veľmi dôležitou súčasťou spokojného a plnohodnotného partnerského spolužitia. Ovplyvňuje kvalitu života do vysokého veku, kedy je významnou súčasťou vzťahu a nielen v reprodukčnom zmysle. Podľa medzinárodného výskumu z roku 2002 je zrejmé, že 83% mužov a 63% žien považuje sexuálny život za dôležitý.

Impotencia - Potencia - Erekcia

Rovnaké množstvo opýtaných vo veku 40-80 rokov udávalo, že je sexuálne aktívnych. Zároveň zhodne popierali, že starí ľudia nemajú o sex záujem. Bezproblémová erekcia je tak nutnou podmienkou k uspokojivému sexuálnemu životu muža. Ale poruchy erekcie sú jedny z najčastejších príčin sexuálnych problémov páru. Majú negatívny vplyv na partnerský vzťah, stabilitu rodiny, ale aj na pracovnú výkonnosť a sociálnu sféru života oboch partnerov.

Trpí poruchami erekcie veľké množstvo mužov? Áno, viac, než by ste povedali.

Porucha erekcie - erektilná dysfunkcia (ED) je definovaná ako neschopnosť muža dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočnú pre uspokojivý sexuálny styk. Hoci pravdepodobnosť ED do značnej miery závisí na veku a častejšie sa vyskytuje u starších mužov, vo väčšine prípadov sa nejedná o neodvratný proces starnutia. Môže sa totiž jednať o prvý prejav doteraz skrytého a mnohokrát aj závažného celkového ochorenia.

Podľa epidemiologickej štúdie Massachusetts Male Aging Study je postihnutých niektorou z foriem impotencie až 52% mužov vo veku 40-70 rokov. Udáva sa, že vo svete poruchami erekcie trpí viac ako 100 miliónov mužov. V Českej republike sa jedná o 500-800 000 mužov, a každý rok ich okolo 40 000 pribúda. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry STEM / MARK a firmy Pfizer v roku 2001 priznal niektorú z foriem porúch erekcie každý druhý muž vo veku 35-65 rokov. Úplnou stratou erekcie trpí každý desiaty muž...

Aké jestvujú používané liečebné metódy? Sú len dve - farmakologická alebo fyzikálna.

Liečbou prvej voľby je bezpochyby konzervatívna liečba: farmakologická. Farmakoterapia využíva najmodernejšie poznatky o patofyziológii erekcie. Relatívne nové preparáty, ktoré sú k dispozícii, vniesli prevratné zmeny do celej terapie ED. Tam, kde sa predtým používali medikamenty modifikujúce rôzne pochody v organizme, možno dnes použiť jeden cielene pôsobiaci preparát. Prvým špecifickým liekom sa stal sildenafil citrát, nazývaný Viagra, tzv. "modrá tabletka", ktorý pôsobí lokálne a cielene. S revolučným vynálezom, k prevažne pánskej radosti, prišla v roku 1998 americká farmaceutická firma Pfizer. O účinnosti a bezpečnosti liečby u rôznych skupín pacientov sa možno presvedčiť z týchto údajov: viac ako osem z desiatich mužov všetkých stupňov poruchy erekcie, ktorí testovali Viagru 100 mg uviedlo zlepšenie erekcie. Viagra je účinná u 87% mužov s miernou a strednou poruchou erekcie, zlepšila erekciu u takmer 7 z 10 mužov s rôznymi stupňami porúch erekcie a hyperlipidémiou.

Viagra bola schválená registračnými inštitúciami v 119 krajinách sveta a s viac ako 130 miliónmi predpísanými recepty pre viac ako 20 miliónov mužov po celom svete patrí medzi najčastejšie predpisované lieky. Ďalším liekom, dostupným od roku 2001, sa stal apomorfín hydrochlorid - Uprima, tzv. "červená tabletka", ktorý aj napriek odlišnej schéme pôsobenia a nižšej účinnosti, v klinickej praxi a s menším počtom štúdií preukazujúcich účinnosť, možno u niektorých pacientov s ED využiť na liečbu.

Názov lieku Dostupné dávky [mg] Ako liek užiť? Ako dlho trvá účinok (len po sex. stimulácii)
Viagra (sildenafil) 25, 50, 100 25 minút pred stykom, najlepšie na lačno 4 - 5 hodín
Cialis (tadalafil) 10, 20 najmenej 30 minút pred stykom, s alebo bez jedla až 36 hodín
Levitra (vardenafil) 5, 10, 20 25 - 60 minút pred stykom, najlepšie na lačno 4 - 5 hodín

Pár rokov (v r. 2003) po Viagre bol na trh uvedený v mnohom jej podobný preparát tadalafil - Cialis, tzv. "žltá tabletka". Niektoré jeho farmakologické vlastnosti sú však odlišné. Zamedzuje napríklad zmenám farebného videnia, ako je tomu niekedy u Viagry. Silnou stránkou Cialisu môže pre niektorých mužov byť doba účinnosti preparátu, ktorá je výrobcom udávaná medzi 24 až 36 hodinami. Neznamená to však, že má muž 36 hodín erekciu, len je zaručené to, že k erekcii bude mať tak dlho "pohotovosť". Sú pacienti, ktorí túto vlastnosť naopak vítajú. Do "silnej trojky" patrí aj liek vardenafil - Levitra, tzv. "oranžová tabletka". Účinnosťou a bezpečnosťou je veľmi blízky Viagre, skúsenosti s ním sú ale na slovenskom trhu najmenšie. O fyzikálnej metóde liečby erektilnej dysfunkcie nabudúce.

Ďalšie články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2023, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook

silna ejakulacia

libido

problémy s erekciou