problémy s erekciou

veľký penis

výron semena

Impotencia

Psychické poruchy, príčiny impotencie

Psychická impotencia nevzniká sama od seba. Impotencia vždy nejakú príčinu. Často býva dôsledkom nezdravého životného štýlu alebo ochorenia. Je nutné, aby každý kto má akýkoľvek seba menší problém s erekciou (stoporením pohlavného údu), psychického či organického pôvodu, čo možno najskôr navštívil odborného lekára, ktorý na základe známych rizikových faktorov, tento problém vyhodnotí a vyrieši.

Psychické poruchy, príčiny impotencie

Rizikové faktory môžu byť ovplyvniteľné alebo neovplyvniteľné, neovplyvniteľné sú väčšinou dôsledkom závažných ochorení. Hoci nie častou, ale predsa len nie nezanedbateľnou príčinou impotenciepsychické poruchy a ochorenia, ktoré priamo, či cez ich liečbu, zapríčiňujú poruchy erekcie. Psychika teda má tiež vplyv na erekciu. Psychická impotencia zväčša vzniká náhle a spravidla súvisí s nejakou nedávnou napätou životnou situáciou. Pri psychickej impotencii muž v určitej situácii opakovane zlyháva, no súčasne v inej môže mať kvalitnú, tvrdú erekciu. Impotencia, ktorá trvá minimálne tri mesiace a nie je podmienená stresujúcou životnou udalosťou, alkoholom, liekmi alebo chorobou, signalizuje vážnejší problém.

Depresia

Depresia je pomerne častou príčinou sexuálneho zlyhania, impotencie alebo porúch erekcie. Depresia sa prejavuje nechutenstvom k jedlu, nespavosťou, neochotou zúčastňovať sa spoločenského života a spoločenských stretnutí, výrazne sa prejavuje celková strata záujmu o život.

Negatívne pocity

Sú častou príčinou impotencie. Medzi negatívne pocity sa zaraďujú pocity strachu z prípadného sexuálneho zlyhania, často sú to pocity hnevu a žiarlivosti. Všetky takéto stavy sú vnímané ako rušivé vplyvy, ktoré odčerpávajú sexuálnu energiu (libido) a narúšajú potrebnú psychickú pohodu pred a počas sexuálneho aktu. Pod impotenciu sa negatívne podpisuje aj vplyv výchovy človeka v detstve, kedy rodičia vychovávali dieťa v tom, že sex je hriech. V mladom veku, ba aj v dospelosti sa vplyv takejto výchovy prejavuje podvedomím vnímaním viny a môže v manželstve výrazne narušovať normálny sexuálny život.

Sexuálna skúsenosť

Má výrazný vplyv na sexuálny život jedinca. Počiatočné negatívne skúsenosti so sexom, prípadne sexuálne zneužívanie v detstve, môžu spôsobiť trvalé a neodstrániteľné škody na psychike človeka, a tým sa priamo podieľať na psychicky podmienenej impotencii. Prejavuje sa stratou sebadôvery, pocitom viny, pocitom úzkosti a strachu zo samotného sexuálneho aktu.

Chronické a vážne ochorenia

Najčastejšou príčinou impotencie a straty erekcie sú chronické a vážne ochorenia. Medzi takéto závažné ochorenia radíme cukrovku (diabetes mellitus), ateosklerózu, ťažké cievne poškodenia, cievne príhody a onkologické ochorenia (napr. rakovina prostaty). Vysoký tlak (hypertenzia) a impotencia tiež môžu spolu súvisieť. Na vysoký krvný tlak Vás často upozornia aj problémy s erekciou. Tým, že v krvnom riečišti sa menia tlakové pomery a mení sa aj prietočnosť krvi, nastáva v cievach pohlavných orgánov k zníženému prekrveniu a tým aj k poruchám erekcie a impotencia. Odstránenie impotencie z týchto dôvodov je veľmi náročné a vyžaduje bezpodmienečnú konzultáciu s odborným lekárom. V žiadnom prípade sa neodporúča svojvoľne užívať podporné farmaceutické prostriedky (Viagra, Cialis atď.), vždy je nutné užívanie prekonzultovať so svojim odborným lekárom!

Obdobie rekonvalescencie

Vážne choroby celkovo oslabujú ľudský organizmus a teda znižujú aj sexuálnu túžbu (libido), ktorá v tomto období sa môže aj úplne stratiť. Je vhodné, aby v takomto prípade nedochádzalo k násilnému sexuálnemu aktu, pretože táto skutočnosť môže priamo vyvolať negatívne psychické pocity a strach z prípadného zlyhania. Po odznení oslabenia organizmu, z dôvodu prekonania závažnej choroby, sa organizmus zotaví a pohlavný pud sa opätovne sám prejaví.

Alkohol

Pre sexuálnu aktivitu sa občasná konzumácia malého množstva alkoholu javí ako vhodná, pretože malé množstvo alkoholu pôsobí na ľudský organizmus uvoľňujúco, uvoľňuje zábrany a podporuje sexuálnu túžbu, štartuje libido. Pravidelná konzumácia alkoholu sa prejaví znížením schopnosti sexuálneho výkonu a celkovo spôsobuje zníženie radosti zo sexuálneho spojenia a zapríčiňuje celkový útlm vnímania. Až 50% alkoholikov je úplne impotentných.

Únava

Je pomerne bežnou príčinou zníženého pohlavného pudu u normálneho muža. V dnešnej uponáhľanej a stresujúcej dobe, je tento rizikový faktor najčastejším faktorom, ktorý spôsobuje zníženú erekciu alebo impotenciu. Stresujúce, emočne alebo aj fyzicky náročné zamestnanie môže človeka tak vyčerpať, že na uspokojivý sexuálny život už nie sú vytvorené žiadne rezervné zdroje energie. Opakované neúspešné pokusy o sexuálny akt, kedy sa únava prejavila na neschopnosti dosiahnuť erekciu, môže v spojení s pocitom zlyhania odštartovať skutočnú impotenciu.

Obezita

Je u mužov spojená so zvýšenou hladinou ženských pohlavných hormónov (estrogén), čo môže spôsobovať potlačovanie mužského hormónu (testosterón) v pohlavných žľazách. Okrem hormonálnych problémov je obezita spojená aj so srdcovými a cievnymi problémami, zvýšenou únavou a niekedy aj so zníženou sebadôverou a psychickými poruchami.

Fajčenie a tabak

Podobne ako obezita ovplyvňuje hladinu mužského hormónu (testosterón), tak aj nadmerné fajčenie zapríčiňuje porušenie hladiny testosterónu v tele zdravého muža a tým priamo spôsobuje poruchu zásobovania penisu krvou. Táto porucha zásobovania sa prejavuje postupne, najprv dochádza k zníženiu sexuálnej výkonnosti muža, neskôr v slabšom stoporení penisu a neskôr sa prejaví v čiastočnej strate erekcie, až nakoniec impotenciou.

Lieky a drogy

Užívanie liekov, hlavne liekov súvisiacich s liečbou kardiovaskulárnych ochorení (hlavne tých, pri použití ktorých je sucho v ústach), môže spôsobiť impotenciu. Jedná sa hlavne o amfetamíny, monoaminové oxidačné inhibítory, atrofin (parnate), bantin, narkotika, barbituráty, progesteron, kortizon, propantelin, bromid, estrogen, psychotropné látky vrátane tricyklidov, guanetidin, imipramin (tofranil), všetky druhy sedatív, metyldopa (aldomet) a trankvilizéry. Je vhodné, aby sa človek pri užívaní liekov vždy informoval u svojho odborného lekára, aký vplyv môžu mať užívané lieky na ich sexuálnu aktivitu. Takáto informácia, pomôže predísť pocitom neistoty a strachu zo sexuálneho zlyhania, pričom je vhodné o účinkoch liekov informovať aj svojho sexuálneho partnera. Pravidelná konzumácia drog (vrátane tzv. “mäkkých drog”) priamo negatívne pôsobí na schopnosť prežiť príjemný sexuálny akt, až nakoniec podobne ako u alkoholikov dochádza k úplnej impotencii.

Ďalšie články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2023, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook   Impotencia - Facebook

libido

silna ejakulacia

predĺženie penisu